line

o2
o1
o3

Центр наукових досліджень давньої української літератури "Інститут Слова"

вул. Глібова, 9/9, 79005, Львів, Україна
тел.: 0972862771
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 The centre of scientific researches of old Ukrainian literature
“Institute of Slovo”

Hlibova street 9/9 , 79005, L’viv, Ukraine
phone: 0972862771
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пошук

Відвідувачі

Про інститут

salevychСалевич Павло Ярославич

директор Центру наукових досліджень
давньої української літератури “Інститут Слова”

 Нар. 1965 року у с. Відники Пустомитівського р-ну Львів. обл. Поет, літературознавець, перекладач. Закінчив філол. ф-т ЛДУ ім. І.Франка (1991). Читав курс лекцій з української літератури  ХІ-ХVІІІ ст. та спецкурс “Інтерпретація “темних місць” “Слова о полку Ігоревім” у ЛНУ ім. І.Франка (2003-2008). Секретар літературознавчої комісії  НТШ у Львові (1998-2014).

Наукові інтереси: герменевтика української літератури руського періоду, художній і науковий переклади, семіотика, порівняльне літературознавство, міфо-ритуальна критика, порівняльна міфологія, культурна антропологія, археологія, геральдика.

 

Список публікацій

Книги

 • Салевич П. Я. Бачити сей світ : поезії. Поетична студія. Львів : Кобзар, 1993. 48 с.
 • Слово о поході Ігоревім Ігоря сина Святославового внука Олегового / Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Шевченка НАН України ; переднє слово, переклад iз руської (книжної давньоукр. мови) та примітки П. Я. Салевича. Львів : ТзОВ “Поліграфія”, 1999. 80 с. (Літературні пам’ятки ; вип. 4).
 • Іларіон Київський. Слово о Законі і Благодаті / [передмова, переклад iз руської (книжної давньоукр. мови) та примітки П. Я. Салевича] ; “Ін-т Слова”. Львів :  Спадщина предків, 2010. 124 с. (Studia Philologica).

Відповідальний редактор,
упорядник та автор колективних книг

 • Іван Денисюк : бібліографічний покажчик / ЛДУ ім. І.Франка; Кафедра укр. л-ри ім. акад. М.Возняка та ін.; [співупорядник П. Я. Салевич], передм. І. Денисюка. Львів: [б. в.], 1998. 46 с.
 • Тези доповідей п’ятнадцятої щорічної наукової Франківської конференції : (27-29 вер. 2000 р.); [відп. ред. П. Я. Салевич (та автор тез)] ; ЛДУ ім. І.Франка, Ін-т франкознавства. Львів : [б.в.], 2001. 98 с.
 • Іван Франко. “Зів’яле листя”: тексти, матеріали, дослідження : [зб. наук. пр.] / ЛНУ ім. І.Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. л-ри ім. М.Возняка ; [упорядник П. Я. Салевич (та авт. 2 статей)]. Львів : ТзОВ “Сплайн”, 2007. 425 с. (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 7).
 • “Слово о полку Ігоревім” як пам’ятка української літератури (до 820-річчя написання твору) : матеріали наук. конф. (Львів, 6 груд. 2007 р.) / ЦНДДУЛ “Інститут Слова”, ЛНУ ім. І.Франка ; [відп. ред. П. Я. Салевич (та авт. статті)]. Львів ; Дрогобич : Спадщина предків : Коло, 2011. 278 с. (Studia Philologica).

Поезії, статті та переклади

 • Вітрила, 1986: альманах : поезія, проза, творча майстерня / упоряд.: М. Д. Сом, Ю. О. Сердюк. Київ: Молодь, 1986. 128 с.
 • Високий замок: Творчість молодих: Поезія. Переклад. Проза. Публіцистика / Упоряд. М.Й. Людкевич. Львів : Каменяр, 1989. 190 с.
 • Слово зболене й мужнє // Лепкий Б. Прийди до нас... / Промова на концерті в честь Тараса Шевченка у Відні, дня 7.07.1917 р. / Публікація і вступне слово П. Я. Салевича // Україна. Київ, 1989. № 21.С.12.
 • Салевич П. Я. Таїна “горіхового зерня” [Таємниця метафорич. образу поезії Івана Франка  “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”] // Дзвін . 1995. № 8. С. 151-153. Див. також передрук сеї статті із деякими змінами та доповненнями у виданні: Іван Франко. “Зів’яле листя”: тексти, матеріали, дослідження : [зб. наук. пр.] / ЛНУ ім. І.Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. л-ри ім. М.Возняка ; [упорядкув. П. Я. Салевича]. Львів : [б. в.], 2007. С. 217-222. (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 7).
 • Салевич П. Я. Конкретика одного рядка “Слова о полку Ігoревім” // Дзвін. 1997. № 7. С. 155-156.
 • Салевич П. Я. Найтемніше місце у “Словi о полку Ігoревім” // Дзвін. 1997. № 10. С. 128-130.
 • Салевич П. Я. І “боян і ходина” Святославів (до увиразнення постаті співця Бояна зі “Слова   о полку Ігоревім”) // Słowo. Tekst. Czas : Materiały III Międzynarodowej konferencji naukowej . Szczecin, 1999. S. 115-118. Див. також передрук сеї статті у виданні: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри укр. словесности у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.). Львів : Світ, 1999. Ч. 1. С. 496-500.
 • Салевич П. Я. “Мись” і світове дерево у “Слові о полку Ігоревім” // Народознавчі зошити. Львів: Місіонер, 2000. Зошит 4. С. 655-659.
 • Салевич П. Я. Трансформування мотиву “мати Божа шукає Сина” у народній творчості, у поезії І.Франка та П.Тичини // Тези доповідей п’ятнадцятої щорічної наукової Франківської конференції : (27-29 вересня 2000 р.); [відп. ред. П. Я. Салевич] ; ЛНУ ім. І.Франка, Ін-т франкознавства. Львів : [б. в.], 2001. С. 40-42.
 • Салевич П. Я. Cтудії над “Словом о полку Ігоревім” чи реферування у дослідженні Ірини Калинець? // Нова книга. Суми, 2001. № 3-4. С. 33-35.
 • Салевич П. Я. Інтертекстуальні паралелі повісті Івана Франка “Захар Беркут” і “Слова о полку Ігоревім” // Укр. літературознавство. Збірник наукових праць. Львів : Видавничий центр ЛНУ iм. І.Франка, 2001. Вип. 64. С. 18-25.
 • Салевич П. Я. Фантазії Едварда Кінана про єврейські впливи на “Словo о полку Ігoревім” // Вітчизна. 2002. № 7-8. С. 128-133.
 • Салевич П. Я. Князь Святослав Ярославич в українській історії і культурі : [Герої історії –  герої літератури] // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. праць / Ред. кол.: Шляхова Н.М. (відпов. ред.) та ін. Одеса : Маяк, 2003. № 12. С. 256-269.
 • Салевич П. Я. “Слово о полку Ігоревім” і кельтська міфологічна традиція: медвідь” // “Слово   о полку Ігоревім” та його доба. Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. Галич, 24 жовт. 2007 р. Інформ.-видавн. відділ Нац. заповідника “Давній Галич”: Галич, 2007. С. 63-70.
 • Салевич П. Я. “Щоденник” Супруна як містифікація // Іван Франко. “Зів’яле листя”: тексти, матеріали, дослідження : [зб. наук. пр.] / ЛНУ ім. І.Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. л-ри ім. М.Возняка ; [упорядкув. П. Я. Салевича]. Львів : ТзОВ “Сплайн”, 2007. С. 327-340. (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 7).
 • Салевич П. Я. Мотив “чудесного одягання” у “Слові о полку Ігоревім” // “Слово о полку Iгоревім” як пам’ятка української літератури (до 820-річчя написання твору) : матеріали наук. конф. (Львів, 6 груд. 2007 р.) / ЦНДДУЛ “Інститут Слова”, ЛНУ ім. І.Франка ; [відп. ред. П. Я. Салевич]. Львів ; Дрогобич : Спадщина предків : Коло, 2011. С. 7-38. (Studia Philologica). Див. також скорочений варіант сеї статті у виданні: Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л.Українки. Філол. науки. Літературознавство. 2016. № 8. С. 205-214.
 • Максимович М. О. Піснь о поході Ігоревім (Із лекцій про руську словесність, прочитаних 1835 року в університеті св. Володимира) [переклад з рос. П. Я. Салевича, примітки М. О. Максимовича та П. Я. Салевича] // “Слово о полку Ігоревім” як пам’ятка української літератури (до 820-річчя написання твору) : матеріали наук. конф. (Львів, 6 груд. 2007 р.) / ЦНДДУЛ “Інститут Слова”, ЛНУ І.Франка ; [відп. ред. П. Я. Салевич]. Львів ;  Дрогобич : Спадщина предків : Коло, 2011. С. 220-272. (Studia Philologica).
 • Ільїна Е. І. Читаючи “Велесову книгу” [переклад з рос. та примітки П. Я. Салевича] // “Слово    о полку Ігоревім” як пам’ятка української літератури (до 820-річчя написання   твору) : матеріали наук. конф. (Львів, 6 груд. 2007 р.) / ЦНДДУЛ “Інститут Слова”, ЛНУ ім. І.Франка ; [відп. ред. П. Я. Салевич]. Львів ; Дрогобич : Спадщина предків : Коло, 2011. С. 204–219. (Studia Philologica).
 • Салевич П. Я. Давні поселення у витоках літописної річки Білки: зарубинці та звенигородці // Народознавчі зошити. 2016. Вип. 4. С.912-928.
 • Салевич П. Я. Міфологічна семантика і локалізація “дебри Кисані” // Слово і час. 2017. № 7. С.43-51.
 • Салевич П. Я. Відкриття “дебри Кисані”: контекст, семантика, локалізація // Филологическая регионалистика. Тамбов: Общественная организация Тамбовское областное филологическое общество; Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2017. Том 9. № 2 (22). С.17-25.
 • Салевич П. Я. “Дунай” у “Слові о полку Ігоревім”: образ “річки великої, славної і віддаленої” // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім.Л.Українки. Філолнауки. Літературознавство. 2017. № 11-12 (360-361). С.118-125.
 • Салевич П. Я. Слово про дорогу людину і великого вченого // Професор Василь Німчук  у спогадах сучасників. Ужгород: Карпати, 2018. С. 133-135.
 • Салевич П. Я. Традиція, образ і мислення автора “Слова о полку Ігоревім” // Слово і час. 2018. № 6. С. 50-58.
 • Салевич П. Я. Міфологія «Слова о полку Ігоревім» як система // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник]; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2018. С. 280–295.
 • Салевич П. Я. “Клюки” віщого князя Всеслава у “Слові о полку Ігоревім” // “Spheres of Culture” / Ed. by Ihor Nabytovych. Lublin, 2019, Volume XVIII. S.12-21.
 • Салевич П. Я. Історичний і міфопоетичний образи українського князя Ігоря Святославича (до 870-річчя від дня народження князя) // Наша спадщина: наук.-попул. журн. / Від. охорони культур. спадщини та культур. цінностей Львів. ОДА ; редкол.: А. Левик (голов. ред.) [та ін.]. Львів : Растр-7, 2021. №1(25). С.58-59.

Література

 • Рябчук Микола. Переднє слово (поетичний дебют) // Жовтень. 1984. № 10.
 • Рябчук Микола. Риси колективного портрета: (журнальна поезія 1984 р.) // Рік’84:    Літ.-критич. огляд . Київ, 1985.
 • Баран Євген. Ми відходимо залишаючи...? // Неділя: культурно-громадський тижневик. 1994. 28 січ. (№ 4). С. 3. Рец. на кн. : Салевич П. Бачити сей світ : вірші. Львів : Кобзар, 1993. 48 с.
 • Biryło Еlżbieta. Pawło Sałewycz (Poezja) // Krakihvs’kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie. Społeczeństwo-Kultura-Duchowość (Kraków, 1995–96. № 3–4).
 • Polska bibliografia literacka Instytutu badań literackich PAN w Warszawie, Pracownia bibliografii bieżącej w Poznaniu [161. Pavlo Salevich – literatura ukraińska. Pawło Sałewycz.  Wiersze: Do rzeki kiedyś wejdziesz...; Spróbujcie wyobrazić sobie niebo...; Strumień światła wytrysnął w noc...; Widzieć ten świat...; Żyjesz we mnie...] // http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/ index.php?alfa-bet=S&s= d_biezacy&f=nazwiska&szukaj=&literatura=0. 
 • Карпій Володимир. “Дебра Кисань” із “Слова о полку Ігоревім” // Сільські вісті, 8 грудня 1995. № 146. С.2.
 • Пацюпа Юры. Як Эдвард Кінан выбіў Богу вокны // ARCHE . Менск, 2001. № 6.
 • Роман Михайло. Книга про джерела слов’янського романтизму // Дукля (Dukľa literárno-umelecký a publicistický časopis. Vydáva Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Prešov). Пряшів, 2003. № 2.
 • Keenan Edward L. Russian historical myths / Кінан Едвард. Російські історичні міти . Переклад з англ. Видання друге, виправлене і доповнене. Київ: Критика, 2003.
 • Мишанич Олекса. Бібліографічні довідки // "Слово о полку Ігоревім" та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі / Ін-т л-ри ім.Т.Г.Шевченка НАН України, Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів; підгот. член-кор. НАН України О. Мишанич. Харків : Акта, 2003.
 • Кабржыцкая Т. В., Навойчык П. І., Рагойша У. В. “Слова пра паход Ігара” у сучаснай украінскай рэцэпцыі // Славянскія літаратуры: постаці: Зб. арт. Мінск, 2003.
 • Баран Євген. День суботній Василя Терещука // Пектораль. 2007. №1. С.98-99. Рец. на кн. : Терещук Василь. Субота : поезія. Львів : Піраміда, 2004. 112 с.
 • Кабржыцкая Т. В., Навойчык П. І., Рагойша У. В. Украінская літаратура: У 5 ч. Старажытная літаратура ХІ–ХVІІІ ст.: хрэст.: вучэб. дапам. Мінск, 2004. Частка 1 (також: 2-е выданне, дапрацаванае і дапаўненае. Мінск, 2009. Частка 1).
 • Содомора Андрій. Ще одна відгадка відвічної загадки / Слово о поході Ігоревім…, пер. П. Я. Салевича. Львів, 1999. 80 с. // Дзвін. 2005. № 1.
 • Мишанич Олекса. Дослідження “Слова о полку Ігоревім” // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. Л. : 2007. Вип. 2–3. 
 • Денисюк Іван. Матеріали до дискусії про амазонок // Міфологія і фольклор. 2008. № 1. С.96-99.
 • Библиография работ по [древне]руськой литературе, опубликованных в России. 1998–2002 гг. / Сост. В. А. Ромодановская, М. А. Салмина, О. В. Творогов. Москва; Санкт-Петербург , 2008.
 • Денисюк Іван. Із спостережень над текстом “Слова о полку Ігоревім” (спроби нового прочитання деяких місць) // “Слово о полку Iгоревім” як пам’ятка української літератури (до 820-річчя написання твору) : матеріали наук. конф. (Львів, 6 груд. 2007 р.) / ЦНДДУЛ “Інститут Слова”, ЛНУ ім. І.Франка ; [відп. ред. П. Я. Салевич]. Львів ; Дрогобич : Спадщина предків : Коло, 2011. С. 110-130. (Studia Philologica).
 • Булахаў Міхаіл Гапеевіч / Булахов М. Г.  “Слово о плъку Игоревh” в переводах на славянские языки XIX ― XX вв. / М. Г. Булахов ; [автор предисловия Е. И. Янович]. Мінск : Беларуская навука, 2013.
 • Пінчук Степан. Салевич Павло Ярославич // Encyclopedia . Львівський національний університет імені Івана Франка : у 2-х т. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. Т. 2: Л-Я. 
 • Набитович Ігор. Мітологічно-ритуальна структура й тваринний епос як архітектонічний ключ до історичної повісті Івана Франка “Захар Беркут”: передчуття модерністського sacrum // У пошуках Істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. / Редактор І. Набитович. Дрогобич: По́світ, 2015.
 • Hordynsky Sviatoslav, Stech Marko Robert. Slovo o polku Ihorevi // Encyclopedia of Ukraine. [Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS), University of Alberta, Edmonton, Canada]  / http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CS%5CL%5CSlovoopolkuIhoreviIT.htm [This article was updated in 2016.] 
 • Кравченко Дмитро. Національна самобутність Івана Франка // Іван Франко у творенні української національної ідентичности : збірник наукових праць м.Київ / голов. ред.: О.О.Рафальський, П.М.Чернега. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. С. 308, 313. (Інше видавництво: Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова; Київ : ІПіЕНД ім.І. Ф. Кураса).
 • Данилюк-Терещук Т. Я. Літературна історія фольклорного вовкулаки // Прикарпатський вісник НТШ. Сер. Слово. 2017. № 3. С. 375, 384.
 • Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н.Г. Вощевська, О.В. Литвин, Т.А. Приліпко, Д.Г. Стегній, К.Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. Київ, 2017. С.121.
 • Карась Ігор. Становище єврейського населення у [Давньо]руській державі в IX–XIIIcт. // Записки Львівського медієвістичного клубу / загал.ред. Ю.Овсінського.Львів, 2017. Вип. 2.
 • Карачинцев Володимир. Ще й нині ми живемо в тíні міфологічного слова [інтерв'ю з Павлом Салевичем] // газета “Пульс Ставропігії” / Історико-культурологічне видання. Липень-cерпень 2018. Число 7-8 (96-97). 
 • Іваненко Олександр. Круглий стіл “Лексика і фразеологія “Слова о полку Ігоревім” в етимологічному висвітленні” // Слово і час. 2018. № 10. [Салевич П. Я. Міфосимвол “мися”-медведя у “Слові о полку Ігоревім”. С.122-123: із виступу на "Круглому столі", який відбувся 28.03.2018 р. в рамках проведення "Інституту мовознавства" ім. О. О. Потебні Національної академії наук України конференції “ІХ Потебнянські читання”, 28-29.03.2018 р.]. 
 • Зарубенко Т. Хроніка // Мовознавство: науково-теоретичний журнал /Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАН України (ХVI Міжнародний з’їзд славістів. Доповіді українських мовознавців). 2018. № 3 (травень-червень). 
 • Ярина В. Ставицкая. Сон-трава в украинской этноботанике // ГОРА калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова / уредила Зоја Карановић. Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” ; Vilnius : Lietuviu kalbos instituto, 2019 (Ваљево : Топаловић).
 • Гощіцька Тетяна. Символ дерева у світових міфологіях та міфологема світового дерева (у порівняльному контексті та на прикладі традиційної культури українських Карпат) // Народознавчі зошити. 2019. Вип. 3. С.622-640.
 • Вакуленко Карина. Олекса Мишанич – дослідник давньої української літератури (Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціальністю 035 Філологія. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України. Харків, 2021. С.6, 62-63, 199. Адреса дисертації: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Rada/Razova_rada/05_05_21/Dysertatsiia_Vakulenko.pdf

Основні напрямки наукових досліджень

velesІнститут координує та поширює наукові дослідження української літератури руського періоду, створює та поповнює електронну бібліотеку давньоукраїнської літератури й наукових праць про неї, проводить наукові конференції і семінари, читає курси лекцій, присвячені українській літературі вказаного періоду.

Інститут акцентує на національній складовій української літератури княжих часів, намагається науково переосмислити нав’язані українській науці чужі стереотипи й ідеологічні викривлення та фальшування в інтерпретації нашої давньої літератури, закладає фундамент для створення сучасного підручника з історії української літератури ХІ-ХІІІ століть.