Проекти

Інститут Слова готує до друку такі видання:

1. “Темні місця” в міфологічній системі “Слова о полку Ігоревім” (монографія);

2. Словник лексики “Слова о полку Ігоревім”;

3. “Історія української літератури ХІ-ХІІІ століть” (підручник для вищих навчальних закладів).

4. Вивчення “Слова о полку Ігоревім” у школі (підручник).

5. Друге видання перекладу “Слова о полку Ігоревім” Павла Салевича.