2-й науковий семінар “Проблеми інтерпретації “Слова о полку Ігоревім”

18 березня 2013 р. у ЛНУ імені І. Франка "Інститут Слова" провів друге засідання наукового семінару "Проблеми інтерпретації "Слова о полку Ігоревім". Доповідь "Роль культових місць у поселенських структурах українського Прикарпаття (кінець VII–Х ст.)" виголосив директор Інституту археології ЛНУ імені І. Франка, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Михайло Филипчук.

На прикладі археологічних, лінґвістичних та писемних джерел доповідач порушив багато проблем, пов'язаних із язичницькими віруваннями українців Прикарпаття. Зокрема, він звернув увагу на різновиди культових місць: для племені, родової, великосімейної чи сусідської громад, для практикування індивідуальних жертв, пов'язаних із появою окремих сімейних господарств і, нарешті, зведення відкритих капищ та храмів, характерних для розвинутих суспільств, які створюють свою державу. Михайло Филипчук розглянув також ієрархію культових місць у тогочасному суспільстві, що знаходилося на етапі формування державності.

Розповідь ученого супроводжувалася ілюстрацією планів культових місць, картографічними матеріалами та численними археологічними знахідками із городищ українського Прикарпаття (кінця VII – Х ст.).

У роботі семінару взяли участь викладачі, наукові співробітники, студенти філологічного, історичного та філософського факультетів, працівники науково-дослідних підрозділів ЛНУ імені І. Франка, а також академічних установ Львова.

Археологічна доповідь у рамках словознавчого семінару відкрила новий багатий історичний фактаж, який допомомагає краще зрозуміти український міфологічний світогляд та міфологічний текст "Слова о полку Ігоревім".