5-й науковий семінар “Відкриття “Дебри Кисані”: контекст, семантика, локалізація”

22 грудня 2016 р. у Львівському національному університеті імені І. Франка “Інститут Слова” провів п’яте засідання наукового семінару “Проблеми інтерпретації “Слова о полку Ігоревім”. З доповіддю “Відкриття “Дебри Кисані”: контекст, семантика, локалізація” виступив директор “Інституту Слова” Павло Салевич.

Виходячи з міфологічної природи “Слова о полку Ігоревім”, у дослідженні подано нове прочитання контексту, художньої семантики і локалізації найскладнішого для тлумачення “темного місця” пам’ятки – міфотопоніма “дебра Кисань”, згаданого у галицькій частині віщого “Сну Святослава”. Окрім того, запропоновано нове комплексне тлумачення символіки усього “Сну Святослава” і його художньої функції, що відтворює не похорон київського князя із похоронними та весільними мотивами, як нині прийнято у словістичній науці (В. Перетц, Д. Айналов, Д. Ліхачов, Р. Манн, Л. Дмітрієв, O. Творогов, Р. Якобсон, Б. Гаспаров, Л. Соколова та ін.), а елемент космологічного сюжету – жертовний обряд князя, який чиниться “у Києві на горах” – у центрі давньоукраїнського міфологічного світу, позначеного сакральним об’єктом – світовою горою.
Назва дослідження підкреслює особливе значення топоніма “дебра Кисань”, згаданого у “Слові о полку Ігоревім”, який був важливим уже для перших українських дослідників пам’ятки: І. Шараневича, В. Щурата та І. Франка.

У обговоренні доповіді взяли участь: перекладач, письменник та літературознавець А. Содомора; поет і голова “УНС” Є. Салевич; лікар-психіатр, політичний діяч та голова СНПУ Я. Андрушків; громадський діяч і оперний співак Р. Ковальчук; голова Львівської крайової організації НРУ М. Баляс; філософи О. Дарморіз, А. Дахній, В. Маринюк; літературознавець Т. Пастух; фольклорист А. Вовчак; директор ЛвЦНІІ та голова Координаційної ради товариства “Рідна школа” М. Яворський; актор театру “Мета” В. Ілечко; науковець-винахідник В. Багрійчук; член товариства “Просвіта” М. Плаксій та інші.